THẺ TẠM TRÚ

Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, việc giao lưu, kết hôn, lao động giữa người Việt Nam và người nước ngoài ngày càng tăng. Từ đó dẫn đến người nước ngoài có nhu cầu và mong muốn ở lại Việt Nam trong một thời gian tương đối dài từ 1 năm đến 5 […]