THẺ ABTC

  Quý khách hàng là các doanh nhân đang làm việc tại doanh nghiệp hay các cơ quan tổ chức có thể xin cấp thẻ ABTC ( APEC ) cho các cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức của mình. Có thẻ ABTC,việc lưu trú tại các nước thành viên trong khối […]