GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa, vì vậy doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu xuất hiện nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề, chuyên môn cao. Nguồn lao động trong nước lại khó có thể đáp ứng được những yêu cầu này. […]