ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Hiện nay, hình ảnh của công ty đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển và duy trì khách hàng. Nhãn hiệu là một trong những cách thức hiệu quả để phân biệt và khẳng định hình ảnh công ty. Vì vậy, việc bị nhái nhãn hiệu, sao chép nhãn hiệu là một […]