BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG BẢO HIỂM

Yêu cầu của khách hàng:  Quý khách là nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký lao động, thang bảng lương.. Quý khách là doanh nghiệp muốn đăng ký bảo hiểm xã hội nhưng không biếphải t bắt đầu từ đâu và thủ tục như thề nào? Quý khách là doanh nghiệp không có bộ phận chuyên […]