Đóng
chu_ky_so_vina

BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ

CHỮ KÝ SỐ VINA-CA

chu_ky_so_vina

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI

 • NỘI DUNG

 • Giá chứng thư sốGiá chứng thư số
 • Giá thiết bị USB tokenGiá thiết bị USB token
 • VAT 10%VAT 10%
 • Giá bán có VAT 10%Giá bán có VAT 10%
 • Khuyến mãiKhuyến mãi
 • Tổng thời gian sử dụngTổng thời gian sử dụng
 • 1 NĂM

 • 1.788.000

  vnd/CKS

 • Giá chứng thư số

  1.175.455 đ

 • Giá thiết bị USB token

  450.000 đ

 • VAT 10%

  162.545 đ

 • Giá bán có VAT 10%

  1.788.000 đ

 • Khuyến mãi

  6 tháng sử dụng

 • Tổng thời gian sử dụng

  18 tháng

 • 2 NĂM

 • 2.664.000

  vnd/CKS

 • Giá chứng thư số

  1.971.818 đ

 • Giá thiết bị USB token

  450.000 đ

 • VAT 10%

  242.182 đ

 • Giá bán có VAT 10%

  2.664.000 đ

 • Khuyến mãi

  9 tháng sử dụng

 • Tổng thời gian sử dụng

  33 tháng

 • 3 NĂM

 • 2.989.000

  vnd/CKS

 • Giá chứng thư số

  2.717.273 đ

 • Giá thiết bị USB token

  Miễn phí

 • VAT 10%

  271.727 đ

 • Giá bán có VAT 10%

  2.989.000 đ

 • Khuyến mãi

  12 tháng sử dụng

 • Tổng thời gian sử dụng

  48 tháng

KHÁCH HÀNG GIA HẠN DỊCH VỤ

 • NỘI DUNG

 • Giá chứng thư sốGiá chứng thư số
 • Giá thiết bị USB tokenGiá thiết bị USB token
 • VAT 10%VAT 10%
 • Giá bán có VAT 10%Giá bán có VAT 10%
 • Khuyến mãiKhuyến mãi
 • Tổng thời gian sử dụngTổng thời gian sử dụng
 • 1 NĂM

 • 1.288.000

  vnd/CKS

 • Giá chứng thư số

  1.170.909 đ

 • Giá thiết bị USB token

  Miễn phí

 • VAT 10%

  117.091 đ

 • Giá bán có VAT 10%

  1.288.000 đ

 • Khuyến mãi

  6 tháng sử dụng

 • Tổng thời gian sử dụng

  18 tháng

 • 2 NĂM

 • 2.164.000

  vnd/CKS

 • Giá chứng thư số

  1.967.273 đ

 • Giá thiết bị USB token

  Miễn phí

 • VAT 10%

  196.727 đ

 • Giá bán có VAT 10%

  2.164.000 đ

 • Khuyến mãi

  9 tháng sử dụng

 • Tổng thời gian sử dụng

  33 tháng

 • 3 NĂM

 • 2.489.000

  vnd/CKS

 • Giá chứng thư số

  2.262.727 đ

 • Giá thiết bị USB token

  Miễn phí

 • VAT 10%

  226.273 đ

 • Giá bán có VAT 10%

  2.489.000 đ

 • Khuyến mãi

  12 tháng sử dụng

 • Tổng thời gian sử dụng

  48 tháng

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ASC
Địa chỉ: 36/70/4 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3899.8528 & (028) 3899.8518 & (028) 3899.8533