Đóng

Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
The_bhyt

DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ GIA HẠN THẺ 2018

Ngày 20/11/2017, BHXH TP.HCM ra Công văn 2424/BHXH-CST Theo đó: – Từ ngày 01/11/2017, BHXH TP.HCM sẽ thực hiện gia hạn và in thẻ BHYT (mới) năm 2018 theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia đã có mã số BHXH, đơn vị sẽ nhận danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) hoặc […]

TheBHYT(1)

MỨC HƯỞNG TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Nhìn vào Ô thứ 2 – ký tự thứ 3 từ trái sang chúng ta sẽ biết được mức hưởng BHYT là bao nhiêu % (Căn cứ Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành). Cụ […]

tailieu-copy

TĂNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2018

Từ ngày 07/8/2017, Hội đồng tiền lương quốc gia đã chính thức chốt mức lương tối thiểu vùng năm 2018 (dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2018) như sau:  VÙNG  MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG (ÁP DỤNG TỪ 01/01/2018)  TỶ LỆ TĂNG SO VỚI NĂM 2017  1  3.980.000 đồng/tháng  6,1%  2  3.530.000 đồng/tháng  6,3%  3  3.090.000 đồng/tháng  6,6% […]

coins

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VÀNG (Trích Nghị định 24/2012/NĐ-CP) Điều 5. Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ 1. Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi đáp ứng đủ […]

notes

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỔI NGOẠI TỆ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ ĐỔI NGOẠI TỆ ( Trích Nghị định 89/2016/NĐ-CP) Điều 4. Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước […]